سفارش تبلیغ
ثبت دامنه و میزبان هاست ایران
فرمان خدا را بر پا ندارد جز کسى که در حق مدارا نکند و خود را خوار نسازد و پى طمعها نتازد . [نهج البلاغه]